Hospicjum Opatrzności Bożej | Księża Orioniści

Msza święta dla rodzin osieroconych odbędzie się

 19 listopada 2023
o godz. 15.00

 Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści

ul. Piłsudskiego 44, 05-200 Wołomin

Budowa Hospicjum dla Dzieci

Pekao S.A. o/Wołomin

Konto: 60 1240 6335 1111 0011 0546 8605

 

Fundacja Hospicyjna

 

Kwota darowizny:

 

Budowa Hospicjum przy ul. Piłsudskiego 44 w Wołominie- etap I

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 49 496 653,00 zł

Kwota dotacji: 6 070 500,00 zł

Kwota pożyczki: 9 105 750,00 zł

 


 HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI DOFINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW:

 

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

 • UMOWA NR UMIA/PZ-B/VI/1/2/NGOH/147/20 z dnia 20.04.2020  -  kwota 1 068 750,00

  2020 rok ? kwota 336 250,00

  2021 rok ? kwota 366 250,00

  2022 rok ? kwota 366 250,00

  Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego pod tytułem:

  ?Wzmocnienie opieki nad pacjentami z Warszawy w Hospicjum stacjonarnym

  w latach 2020-2022? 

  Termin realizacji zadania od dnia 01.03.2020 r.  do dnia 31.12.2022 r.

 

POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

 •           UMOWA NR 29.2022 z dnia 31.01.2022  ? kwota 41 500,00

  Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego pod tytułem:

  ?Wsparcie  psychologiczne, socjalne, edukacyjne i duchowe pacjentów hospicjum

  oraz ich rodzin zarówno w czasie choroby jak i po śmierci?

  Termin realizacji zadania od dnia  01.02.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.    

 •            UMOWA NR 6.2022 z dnia 10.01.2022  ? kwota 229 500,00 

  2022 rok ? kwota 74 000,00

  2023 rok ? kwota 76 500,00

  2024 rok ? kwota 79 000,00

  Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego pod tytułem:

  ?Świadczenia rehabilitacyjne dla osób objętych opieką paliatywną przez Hospicjum?

  Termin realizacji zadania od dnia  01.01.2022 r. do dnia 31.12.2024 r.  

GMINY WOŁOMIN

 • UMOWA NR  58/WPS/16/2021   z dnia 01.03.2021  ? kwota 273 000,00

  2021 rok ? kwota 90 000,00

  2022 rok ? kwota 91 000,00

  2023 rok ? kwota 92 000,00

  Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego pod tytułem:

  ?Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej?.

  Termin realizacji zadania publicznego od dnia 01.03.2021 r.  do dnia   31.12.2023 r. 

  

 

 MIASTA ZIELONKA

 • UMOWA NR WS.032.217.2022  z dnia 07.04.2022 ? kwota 13 974,00

  Niniejsza umowa jest umową o powierzenie realizacji zadania publicznego w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego pod tytułem:

  ?Działania  wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej ? poprawa jakości życia pacjentów hospicjum z Miasta Zielonka?

  Termin realizacji zadania od dnia:  01.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

 

  GMINY TŁUSZCZ

 • UMOWA NR OR.526.4.2.2022  z dnia 15.03.2022 ? kwota 7 000,00    

  Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego pod tytułem:

   ?Świadczenie rehabilitacyjne dla osób objętych opieką paliatywną w Hospicjum

  z Gminy Tłuszcz?.

   

  Termin realizacji zadania od dnia 15.03.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

 

 

MIASTO KOBYŁKA

 • UMOWA NR 29/U/2022  z dnia 05.01.2022 ? kwota 10 000,00                                      

  Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego pod tytułem:

  ?Poprawa jakości życia pacjentów hospicjum z Miasta Kobyłka?

  Termin realizacji zadania od dnia 10.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ty też możesz pomóc! Odpisy i darowizny

1% odpis podatku dochodowego

HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI
KRS 0000315342

Przekazanie 1% podatku dochodowego w zeznaniu rocznym PIT

Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w zeznaniu rocznym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 czy PIT-38 na końcu formularza. Aby przekazać 1% podatku na rzecz HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI należy w zeznaniu rocznym PIT wskazać nazwę i numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) - w formularzu znajduje się odpowiednia rubryka

6% Darowizna PIT

Przekazanie darowizny pieniężnej na konto bankowe HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI w ramach odliczenia 6% dochodu, wykazując darowiznę w zeznaniu PIT
Osoba przekazująca darowiznę pieniężną na rzecz HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i skorzystać z odliczenia w zeznaniu PIT w ramach limitu 6% dochodu.
Uwaga! Pokwitowanie dokonanej wpłaty należy koniecznie zachować do ewentualnego wglądu organu podatkowego.

10% Darowizna pieniężna CIT

Przekazanie darowizny pieniężnej na konto bankowe HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI w ramach odliczenia 10% dochodu, wykazując darowiznę w zeznaniu CIT
Przedsiębiorca przekazujący darowiznę pieniężną na rzecz HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i skorzystać z odliczenia w zeznaniu CIT w ramach limitu 10% dochodu.
Uwaga! Pokwitowanie dokonanej wpłaty należy koniecznie zachować do ewentualnego wglądu organu podatkowego.

10% Darowizna rzeczowa CIT

Przekazanie darowizny rzeczowej (sprzęt medyczny, wyposażenie) dla HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI i w ramach odliczenia 10% dochodu, wykazując wartość darowizny w zeznaniu CIT
Przedsiębiorca przekazujący darowiznę rzeczową na rzecz HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI i może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i skorzystać z odliczenia w zeznaniu CIT w ramach limitu 10% dochodu. Warunkiem koniecznym skorzystania z odliczenia tej darowizny jest dokument określający jej wartość finansową oraz uzyskanie oświadczenia HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI o uzyskaniu darowizny rzeczowej.

Darowizna rzeczowa z odliczeniem VAT

Przekazanie przez producenta darowizny rzeczowej (sprzęt medyczny, wyposażenie, produkty) dla HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI w ramach odliczenia VAT
Przedsiębiorca, będący producentem danych towarów może przekazać je bez wynagrodzenia, w ramach darowizny rzeczowej (dostawa towarów), z przeznaczeniem na działalność HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI. Taka darowizna stanowi bezpośrednio koszt uzyskania przychodu oraz podlega zwolnieniu z VAT z zachowaniem prawa do odliczenia VAT naliczonego. Darowizna musi być udokumentowana.

Podziękowania

Hospicjum wyraża szczere podziękowania wszystkim, którzy identyfikując się z Ideą Hospicjum z ogromnym zaangażowaniem, własnymi inicjatywami, wrażliwością serca, włączali się w rozwój opieki hospicyjnej, w pozyskiwanie środków na tą opiekę, w poprawę warunków chorym, co jest podstawowym celem statutowym Hospicjum i swoją postawą zachęcali innych do współpracy i starali się stworzyć wspólnotę dla dobra człowieka oczekującego pomocy.
SKŁADAMY PODZIĘKOWANIA ZA POMOC
DARCZYŃCOM I PRZYJACIOŁOM

Decyzją Zarządu Fundacji PGE 10/1/VI/2018 z dnia 20.06.2018 została  przyznana na rzecz Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści darowizna w kwocie 10 519,00 z przeznaczeniem na zakup:

- podnośnika jezdnego Clino II,

- wielofunkcyjnego wózka opatrunkowego Egerton Duro 2,

- ssaka Aspiret Newdesign ze stolikiem

- stołeczków rehabilitacyjnych Vitea Care,

- pasów na nadgarstki lub kostki

- rękawic ochronnych Sale MED.

 

            Hospicjum zakupiło powyższy sprzęt i przekazało na oddział do użytkowania.

 

Numer faktury/ rachunku/ umowy

Data wystawienia

Opis kosztów

Kwota

W tym
ze środków Fundacji PGE

1105/08/2018

31.08.2018

Pasy na nadgarstki i na kostki 10 par, rękawice ochronne M szt. 6, rękawice ochronne L szt. 6

1 148,00

1 148,00

18-FVS/2070

31.08.2018

Ssak Aspiret szt.1 + filtr antybakteryjny + wózek do ssaków 

781,00

781,00

19/09/2018/FVS

04.09.2018

Wózek opatrunkowy Duro 2 szt.1

3 000,00

3 000,00

5578/08/2018

31.08.2018

Stołeczek rehabilitacyjny okrągły Vitea Care szt.6

390,00

390,00

2018/09/002

03.09.2018

Podnośnik jezdny Clino II szt. 1

5 200,00

5 200,00

                           

 

SUMA:

10 519,00

 

 

oraz:

TOYOTA MARKI Władysław Cygan

ZPUH STOL-DOM

Kusiak Meble - Producent Mebli

Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło sp. z o.o. Oddział NAFTGAZ w Wołominie

"Master" Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjno-Usługowe

HYDRO-INSTAL ANDRZEJ SAULEWICZ

Instalatorstwo Elektryczne Szymon Woźniak

GAZOMONTAŻ S.A.

Neon Efekt. Świetlne urządzenia reklamowe

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Fundusz Kościelny

Parafia rzymskokatolicka św. Józefa Robotnika w Wołominie

Parafia Przemienienia Pańskiego w Radzyminie

Parafia św. Trójcy w Kobyłce

Parafia p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Stanisławowie

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu

Parafia Rzymskokatolicka Świętego Alojzego Orione w Warszawie

Kościół Wszystkich Świętych w Warszawie

Kościół Św. Grzegorza Wielkiego na Szczęśliwcach w Warszawie

Parafia Rzymskokatolicka św. Klemensa I w Klembowie

Parafia św. Jakuba Apostoła w Warszawie

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

FIAT AUTO POLAND S.A.

GK foto

AMK Group Rękawek, Kondraciuk Sp. j.

BJM - BARBARA I JAN MYSZK

Krol Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych W. Królik

Wodmel sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowy Wodociągów Kanalizacji i Melioracji

Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne "BAZALT" S.A. w Wilkowie

INSTAL WARSZAWA S.A.

SEEN TECHNOLOGIE SP. Z O.O.

"Transmir" Zakład Usługowo-Handlowy Mirosław Orych

Usługi Projektowe Instalacji Elektrycznych Prowel

P.U.H. PABUD

PPHU TECHNADEX SP. Z O.O.

ID Agencja Reklamowa

 

- URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

UMOWA NR PZ-B/VI/1/2-NGOH/65/14 z dnia 05.03.2014 - kwota 800 000,00

2014 rok ? kwota 260 000,00

2015 rok ? kwota 270 000,00

2016 rok ? kwota 270 000,00

Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego pod tytułem: ?Działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną w latach 2014-2016?.

Termin realizacji zadania od dnia 05.03.2014r. do dnia 31.12.2016r.

05-200 WOŁOMIN, ul. Piłsudskiego 44
tel.:(+48) 22 787 26 66 
fax (+48) 22 776 42 16 

email: hospicjum@orionisci.rel.pl 

email(dokumenty do przyjęcia): hospicjumwolomin@gmail.com

www.hospicjumopatrznosci.org