Hospicjum Opatrzności Bożej | Księża Orioniści

Msza święta dla rodzin osieroconych odbędzie się

 19 listopada 2023
o godz. 15.00

 Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści

ul. Piłsudskiego 44, 05-200 Wołomin

Budowa Hospicjum dla Dzieci

Pekao S.A. o/Wołomin

Konto: 60 1240 6335 1111 0011 0546 8605

 

Fundacja Hospicyjna

 

Kwota darowizny:

 

 

Warunki przyjęć do Hospicjum Stacjonarnego

 1. Zaawansowana i postępująca choroba z wykazu schorzeń kwalifikujących do objęcia opieką hospicyjną, w ostatnim nieuleczalnym stadium.
 2. Warunkiem przyjęcia chorego do opieki hospicyjnej jest dostarczenie do Hospicjum czytelnie wypełnionych dokumentów wymaganych do przyjęcia pacjenta oraz kopii ostatniej dokumentacji medycznej. Wniosek o przyjęcie do oddziału może złożyć chory lub inna osoba działająca na rzecz chorego, za jego zgodą. Druki dokumentów do pobrania na naszej strony internetowej (link).
 3. Do przyjęcia wymagane są:
  • e-skierowanie do hospicjum wystawione przez lekarza rodzinnego lub lekarza kierującego ze szpitala,
  • skierowanie do hospicjum wraz z orzeczeniem wystawione przez lekarza rodzinnego lub lekarza kierującego ze szpitala (link),
  • ostatnia dokumentacja medyczna (wypis ze szpitala),
  • zgoda pacjenta na pobyt w hospicjum (link),
  • oświadczenie osoby bliskiej opiekującej się chorym (link),
  • legitymacja emeryta, rencisty lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (ksero).

05-200 WOŁOMIN, ul. Piłsudskiego 44
tel.:(+48) 22 787 26 66 
fax (+48) 22 776 42 16 

email: hospicjum@orionisci.rel.pl 

email(dokumenty do przyjęcia): hospicjumwolomin@gmail.com

www.hospicjumopatrznosci.org