Hospicjum Opatrzności Bożej | Księża Orioniści

Msza święta dla rodzin osieroconych odbędzie się

 19 listopada 2023
o godz. 15.00

 Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści

ul. Piłsudskiego 44, 05-200 Wołomin

Budowa Hospicjum dla Dzieci

Pekao S.A. o/Wołomin

Konto: 60 1240 6335 1111 0011 0546 8605

 

Fundacja Hospicyjna

 

Kwota darowizny:

 

Radość... mimo nieuleczalnej choroby.

Marzenia... mimo wydanego przez lekarzy wyroku.
Życie bez bólu w otoczeniu najbliższych ....
Do końca.

To wszystko stara się zapewnić Hospicjum Opatrzności Bożej Księży Orionistów w Wołominie, które 18 marca 1995 roku, rozpoczęło swoją posługę w zakresie łagodzenia dolegliwości i zaspokojenia potrzeb nieuleczalnie chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej, bez względu na wyznanie i system wartości. Hospicjum (z łac. hospitium) to tyle, co gościnność, gość, przyjęcie kogoś, zwłaszcza podróżnego, pod swój dach. Dlatego mianem hospicjum określono w dawnych wiekach miejsce schronienia, bezpieczny azyl dla podróżnych. Z biegiem czasu nazwa ta przylgnęła do domów opieki, schronisk, szpitali stąd też wspólne dla jęzków europejskich słowo hospital.

Dzisiaj nazwa hospicjum zarezerwowana jest dla domów opieki o szczególnym charakterze. W hospicjum schronienie i pomoc medyczną znajdują osoby dotknięte nieuleczalnymi chorobami, zwłaszcza chorobami nowotworowymi.

Do Hospicjum Opatrzności Bożej Księży Orionistów przyjmowani są chorzy z chorobą nowotworową, z objawami niemożliwymi do złagodzenia w warunkach domowych. Pomagamy chorym, którzy nie mogą dłużej przebywać w oddziałach szpitalnych, w domach rodzinnych lub domach opieki ze względu na towarzyszące chorobie objawy. Wspieramy także rodziny, które ze względu na trudne sytuacje życiowe potrzebują pomocy w opiece nad bliskimi na czas przejściowy.

Hospicjum to inaczej dom gościny, dom, w którym chory znajduje ciepło, akceptację i miłość.Jest to miejsce, w którym będzie mógł dojrzewać do przejścia w ramiona Ojca. Celem naszej działalności jest opieka paliatywna tzn. aktywna, całościowa opieka dążąca do zaspokajania wszystkich podstawowych potrzeb chorego w ostatniej fazie choroby nowotworowej oraz potrzeb jego rodziny, zarówno podczas choroby jak i żałoby. Opieka paliatywna to nade wszystko próba zrozumienia tego, co chory przeżywa, bycie przy nim, niesienie ukojenia w jego samotności, lęku i rozgoryczeniu, nie unikanie trudnych tematów. Podkreśla ona wartość życia ludzkiego, godność osoby ludzkiej, oferuje system wsparcia i pozwala choremu na prowadzenie aktywnego i twórczego życia, aż do końca.

Hospicjum funkcjonuje na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodatkowo dofinansowywane jest przez Urząd Gminy i Starostwo Powiatowe w Wołominie oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. W opiece hospicyjno - paliatywnej pacjent nie ponosi żadnych kosztów świadczeń zdrowotnych.

Nasze Hospicjum liczy na zrozumienie i szczodrość darczyńców indywidualnych oraz instytucjonalnych. Występuje o pomoc do władz samorządowych, instytucji i fundacji. Nasi podopieczni są objęci opieką wykwalifikowanego personelu, w którego skład wchodzą lekarze różnych specjalności, pielęgniarki, fizjoterapeuta, opiekunki, kapelan, psycholog, pracownik socjalny oraz pracownicy niemedyczni i wolontariusze.

W opiece hospicyjnej ważną rolę odgrywa wolontariat. Być wolontariuszem to chcieć czynić dla kogoś obcego to dobro, które z naturalnego odruchu serca czyniłoby się dla każdej osoby bliskiej. Wolontariusze to ludzie, którzy zamykają oczy na strach, uczą jak żyć na ziemi, przezwyciężyć ból, odwracać głowę w kierunku słońca, by karmić się jego promieniami.

Otwierając Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści kierowali się przede wszystkim charyzmatem swojego założyciela, św. Alojzego Orione, który m.in. pisał: "W imię Opatrzności Bożej - nie bacząc na wiek, narodowość czy religię - otworzyłem swe ramiona i serce zarówno zdrowym, jak i chorym; wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom cierpiącym i opuszczonym pragnąłbym wraz z chlebem dla ciała dać boski balsam wiary. Tylekroć czułem Jezusa blisko siebie. Tyle razy widziałem Go w najbardziej opuszczonych i nieszczęśliwych" (list z dnia 24.06.1937r.)

Jednakże istnieje ciągła potrzeba zakupu środków medycznych, przeciwbólowych, opatrunkowych, higienicznych i czystościowych. Dlatego gorąco prosimy o wsparcie finansowe naszego Hospicjum. Zapewniamy, że każdy nawet najmniejszy datek zostanie dobrze spożytkowany. Wpłaty prosimy kierować na konto:

Hospicjum Opatrzności Bożej - Księża Orioniści
ul. Piłsudskiego 44, 05-200 Wołomin
Pekao S.A. o/Wołomin
Nr konta: 02 1240 6335 1111 0000 5137 9476
Wesprzyj cierpiących w ostatnich chwilach ich życia!
Przekaż dar serca na rzecz Hospicjum Opatrzności Bożej!

 

05-200 WOŁOMIN, ul. Piłsudskiego 44
tel.:(+48) 22 787 26 66 
fax (+48) 22 776 42 16 

email: hospicjum@orionisci.rel.pl 

email(dokumenty do przyjęcia): hospicjumwolomin@gmail.com

www.hospicjumopatrznosci.org